..
..
Το Μουσικό Σχολείο λειτουργεί με διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές έρχονται το πρωί [08.15] με λεωφορεία τα οποία μισθώνονται με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και αποχωρούν στις 15.15 με τα ίδια λεωφορεία για το σπίτι τους. Οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας τα οποία διδάσκονται και στα υπόλοιπα σχολεία, επιπλέον διδάσκονται κατά μέσο όρο δύο με τρεις ώρες μουσική. Στα μουσικά μαθήματα περιλαμβάνονται εβδομαδιαίως:


• Θεωρία και Ακουστική Αγωγή [σολφέζ] Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Γυμνάσιο.
• Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων [ντικτέ] στο Λύκειο.
• Ιστορία & Μορφολογία Ευρωπαϊκής Μουσικής.
• Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική.
• Μουσική Τεχνολογία.
• Χορωδία, Όργανο Επιλογής, Ταμπουράς, Πιάνο.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό μάθημα αναφορικά με το όργανο επιλογής στο σχολείο είναι τα μουσικά σύνολα τα οποία καλύπτουν τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Τα μουσικά σύνολα τα οποία διδάσκονται αυτή την στιγμή στο σχολείο είναι:

• Συμφωνική Ορχήστρα.
• Ευρωπαϊκή Χορωδία.
• Βυζαντινή Χορωδία.
• Παραδοσιακή Χορωδία.
• Παραδοσιακοί Χοροί.
• Παραδοσιακές Ορχήστρες με μουσική από διάφορα μέρη της
Ελλάδας [Θράκη, Μακεδονία, Μ. Ασία, Αιγαίο, Κρήτη, Στεριανή Ελλάδα.]
• Ρεμπέτικο - Σμυρναίικο.
• Jazz - Αυτοσχεδιασμός.
• Πολύτεχνη Έκφραση.
• Μουσικό Θέατρο.

Στα πιο μεγάλα από αυτά τα σύνολα λειτουργούν και τα προπαρασκευαστικά τους, κατά κύριο λόγο για τα παιδιά της Α' Γυμνασίου.

Στο σχολείο οργανώνονται συναυλίες ατομικών οργάνων και συναυλίες μουσικών συνόλων. Εκτός από αυτές τις εμφανίσεις οι μαθητές εκπροσωπούν το σχολείο σε εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό παίζοντας ή τραγουδώντας μέσα από το μουσικό σύνολο στο οποίο ανήκουν. Βρίσκονται έτσι συνεχώς σε μία καλλιτεχνική κίνηση και μαθαίνουν να εκφράζονται ομαδικά μέσα από το όργανο το οποίο μελετούν κάθε μέρα σε οποιοδήποτε χώρο βρίσκονται.

για φωτογραφίες πατήστε |εδώ.|