Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην καλή λειτουργεία του Μουσικού Σχολείου.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία, επιλέξατε την λέξη
εδώ που βρίσκεται ανάμεσα στις κάθετες γραμμές μετά τον τίτλο του κάθε αρχείου. Το αρχείο θα ανοίξει σε καινούργια καρτέλα.

Ανάλογα με τον πλοηγό που χρησιμοποιείτε και εφόσον επιλέξετε δεξί κλικ, μπορείτε να δείτε τα αρχεία σε νέο παράθυρο, νέα καρτέλα ή να τα αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας φάκελλο λήψεων πριν τα δείτε.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ κατεβάστε από | εδώ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ κατεβάστε από | εδώ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΙ κατεβάστε από | εδώ |


νομ ο{thesiα_*